PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Moderno poslovanje
zahteva moderna rešenja

Cilj svakog preduzeća je uspešno i aktivno učešće u savremenom poslovanju. Da bi se to ostvarilo, menadžment mora voditi poslovne procese na način koji mu omogućava prednost nad konkurencijom. Između ostalog, to se može postići pravilnim korišćenjem pouzdanih i pravovremenih informacija. Zato treba posedovati poslovno informacioni sistem sa rešenjima i tehnologijom koji omogućavaju optimizaciju poslovnih procesa, tako da podatke za analize poslovanja koristite na kvalitetan način.

Kao odgovor na potrebe za uspešnim vođenjem poslovanja, PRUS je razvio kvalitetan poslovno informacioni sistem „Orion”. Rezultat je razvoja tima naših programera, u koji je ugrađeno dugogodišnje iskustvo iz poslovanja korisnika različitih delatnosti i veličina.

Orion ikonica

Definicija sistema

Program Orion je visoko integrisan poslovni informacioni sistem i spada u grupu ERP (Enterprise Resource Planning) programa tj. informacionog sistema koji koriste svi organizacioni delovi preduzeća (nabavka, skladištenje, proizvodnja, prodaja, komercijala, kadrovska služba, knjigovodstvo, rukovodstvo-menadžment).

Efikasna rešenja
po meri vašeg poslovanja

Osobine programa

 • Specifična rešenja za razne delatnosti,
 • Interaktivni rad sa drugim ERP sistemima i Web servisima,
 • Mogućnost povezivanja sa barkod skenerima, fiskalnim štampačima i drugim uređajima,
 • Razmena podataka sa Microsoft Office aplikacijama (Excell, Word, Outlook)
 • Izvoz dokumenata i izveštaja u standardne formate datoteka (XML, CSV, TXT, PDF)
 • Windows okruženje, MS Office izgled, jednostavna upotreba i prilagodljivost korisnicima
 • Koristi client-server troslojnu arhitekturu
 • Efikasno i jednostavno održavanje sistema
 • Skalabilnost sistema, mogućnost prilagođavanja složenim organizacionim i lokacijskim strukturama
 • Rad u lokalnoj ili VPN mreži (udaljene lokacije) računara, koristeći jedinstvenu bazu podataka.
 • Transakciona obrada podataka uz veliku pouzdanost i brzinu
 • Jednostavan za administraciju, mogućnost automatskog i planiranog BACKUP-a podataka

Kome je
namenjen Orion

Malim i srednjim preduzećima koja se bave trgovinom, proizvodnjom ili uslužnim delatnostima kao i knjigovodstvenim agencijama.


Koristi
svima u sistemu

 • Menadžmentu radi efikasnog planiranja,organizovanja,vođenja i kontrole uspešnog poslovanja
 • Menadžerima strateško poslovnih jedinica, radi praćenja uspešnosti poslovnih jedinica
 • Revizorima koji se bave revizijom poslovanja
 • Internim i eksternim grupama i pojedincima (stakeholder-ima ) koji neposredno utiču na ciljeve, strukturu i ponašanje organizacije poslovanja

Način korišćenja

Orion je podeljen u logičko-organizacione delove i omogućava sistem praćenja po mestu nastanka događaja. Svi poslovni procesi sadržani su u programskim celinama (modulima).Na nivou sistema se definišu prava pristupa korisnika određenom modulu. Ovakvim načinom se vrši efikasna podela rada i odgovornosti, te omogućava praćenje svih aktivnosti korisnika u sistemu.

Poseduje korisničke i servisne parametre koje može da podešava sam korisnik prema specifičnostima poslovanja. Potpuno je integrisan i omogućava, jednim unosom, automatsku obradu poslovnih promena. Upravljanje podacima je koordinisano i hijerarhijski povezano, tako da obezbeđuje potpunu kontrolu i nadzor.

Program je visoko integrisan i automatizuje sve poslovne procese i funkcije:

 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Knjigovodstvo robno-materijalnog poslovanja
 • Praćenje procesa proizvodnje
 • Pružanje usluga
 • Evidenciju osnovnih sredstava i obračuna amortizacije i revalorizacije
 • Kadrovsku evidenciju sa obračunom zarada i drugih primanja
 • Poslovno izveštavanje

Uvođenje programa u rad, obuka i podrška

Pri puštanju u rad programa „Orion” obezbeđujemo podršku kroz preuzimanje podataka, konsultacije, obuku i probni rad na izradi svih vrsta poslovne dokumentacije.

Podrska Pored

Korišćenjem najnovijih informacionih tehnologija i stalnim usavršavanjem zaposlenih, korisnicima svojih usluga obezbeđujemo kvalitetnu podršku iz svih oblasti poslovanja i informacionih tehnologija.

Zakažite ili pogledajte našu prezentaciju programa Orion

Prezentacija Pored

O našem poslovno informacionom sistemu Orion, detaljnije se možete informisati pregledom kratke prezentacije na ovom sajtu ili pozivom na kontakt telefone.

Prezentaciju programa možete zakazati na telefone: 011/3961-296 ili 3961-448 u periodu od 09:00 - 16:00 sati ili email-om: orion@prus.rs.

Arhitektura programa

Orion je troslojna client-server arhitektura i čine je:

 • Front End (Windows Controls and forms implementirane kroz Access Development Project- ADP)
 • Data Management Layer (Transact SQL stored procedures)
 • Database (Microsoft SQL Server 2005 ili Microsoft SQL Server 2008)

Prvi sloj (Front End) je deo vidljiv korisniku i instalira se na radnoj stanici. Front end ima zadatak da u interakciji sa korisnikom programa prosleđuje zahteve drugom sloju (DML) koji vrši obradu podataka i vraća odgovor korisniku koji je poslao zahtev.

Drugi sloj DML komunicira i sa prvim i sa trećim slojem. Prima zahtev od front end-a obrađuje zahtev, prosleđuje podatke bazi podataka i opet vraća rezultat prvom sloju.

Treći sloj je sama baza podataka (Database) koja služi samo za skladištenje i organizaciju podataka.

Ovakva arhitektura se naziva klijent-server, a sa stanovišta korisnika njemu je jedino vidljiv prvi sloj tj. front end.

Tri Sloja

Istorija razvoja
programa Orion

Nastao je 1992. godine na inicijativu grupe programera i računovođa i uspešno je
radio u preko 400 preduzeća.

Početkom 2006. godine započet je razvoj potpuno novog programa OrionXP koji je nasledio funkcionalnost „starog“ Orion-a uz dodatna poboljšanja koja omogućavaju noviji programski alati i najnovije verzije servera baza podataka.

Na ovoj verziji programa je radio tim stručnjaka iz oblasti programiranja, baza podataka, matematičara i eksperata iz oblasti računovodstva i modernog poslovanja.

Referentna
lista

Preduzeća koja su prepoznala našu vrednost i tako postali naši zadovoljni klijenti

 • ADS WINE d.o.o.
 • AGENCIJA PARTIZAN d.o.o.
 • ANA-MARI d.o.o.
 • ANB STAR d.o.o.
 • ANDING d.o.o.
 • AQUARIUS-GRUPA d.o.o
 • BEOTAXI Udruženje taxi vozača
 • BISER d.o.o.
 • BRALEKS KO d.o.o.
 • BUSINESS SUPPORT COMPANY d.o.o.
 • BUTIK MESA S d.o.o.
 • CELJSKE MESNINE Z DEŽELE d.o.o.
 • CERAMIC BY PORCELANOSA d.o.o.
 • COLOR CO d.o.o.
 • CONIT d.o.o.
 • D&D VOĆE I POVRĆE
 • DAJKO-Agencija za raunovodstvo
 • DIP TRADE d.o.o.
 • DIV INŽENJERING d.o.o.
 • DJP d.o.o.
 • DOMINO LINE d.o.o.
 • DVORSKA d.o.o.
 • EKO-DIM d.o.o.
 • EKSER d.o.o.
 • ENERGORAZVOJ d.o.o.
 • ENETEL SOLUTIONS d.o.o.
 • EURO WORT'S d.o.o.
 • EUROFOAM SUNĐERI d.o.o.
 • EXOTICA PLUS d.o.o.
 • EXPONT d.o.o.
 • FRUTERRA d.o.o.
 • EJOT TEHNIKA SPAJANJA d.o.o.
 • ESPER d.o.o.
 • FINE TEAM d.o.o.
 • FULL PROTECT d.o.o.
 • FUNDAMENT PLUS d.o.o.
 • GAUSI d.o.o.
 • GISCO d.o.o.
 • GEA d.o.o.
 • HOLDING KOMPANIJA ANDRIJAŠEVIĆ d.o.o.
 • IMPERIJAL RENT d.o.o.
 • INDO SERBIA FOOD d.o.o.
 • INSTITUT ZA POSLOVNA ISTRAZIVANJA MBA d.o.o.
 • INFO GROUP d.o.o.
 • INTER GOMIS d.o.o.
 • JANALEX d.o.o.
 • JELTAS d.o.o.
 • KRAS-BEO d.o.o.
 • KENDY LTD d.o.o.
 • KOMPANIJA MARČETIĆ d.o.o.
 • KROKODIL d.o.o.
 • LIVNICA ARMATURA DUCTILE d.o.o.
 • LUGANO-ANDRIJAŠEVIĆ d.o.o.
 • MAKIS d.o.o.
 • MC-BAUCHEMIE d.o.o
 • MESOPROMET RUSIĆ d.o.o.
 • MEDITERAN TRGOVINA d.o.o.
 • MM-EXPO d.o.o.
 • NATANI d.o.o.
 • NITES d.o.o.
 • OK LOGISTICS CO
 • PANON d.o.o.
 • PELIR d.o.o
 • PIVKA-S d.o.o.
 • PLANETA TECHNOLOGY
 • R.V. d.o.o.
 • REFAFLEX d.o.o.
 • SINTEZA CO d.o.o.
 • SKY ONE d.o.o.
 • SN MEDIC d.o.o.
 • SOULFOOD d.o.o.
 • STEFAN d.o.o.
 • STR MILA
 • STUDIO 3 KOMPRESOR d.o.o.
 • TAPETARIJA MAKI
 • TAPIER SZTR
 • TRANSPORT ZELENO SVETLO d.o.o.
 • TEHNO - P.S. - PROMET d.o.o.
 • TRGOCENTAR d.o.o.
 • URBAN 7 d.o.o.
 • VEGU STAR d.o.o.
 • VINČIĆ d.o.o.
 • WEISS PROFIL SERBIA d.o.o.
 • WORTS TEAM d.o.o.

U izradi programa
učestvovali su:

 • Dejan Zorić
 • Dušan Vićić
 • Goran Grabundžija
 • Milica Filipović
 • Milorad Domanović
 • Slobodan Kljaić

U savetovanju i testiranju
učestvovali su:

 • Ljuban Kljaić
 • Nebojša Balać
 • Sanja Aksić

Kompanije u kojima je
testiran program:

 • Fruterra, Beograd
 • Ceramic by Porcelanosa, Beograd
 • Sinteza, Beograd

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs