PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Praćenje procesa proizvodnje

Ovaj modul, pored dobro rešenih specifičnosti u praćenju procesa proizvodnje, podržava:

  • obradu i kretanje materijala, izradu trebovanja , radnih naloga, predaju i prodaju gotovih proizvoda.
  • Automatsko generisanje knjiženja u glavnu knjigu i analitičku evidenciju kretanja materijala i proizvoda
  • Kreiranje obračuna proizvodnje i cene koštanja proizvoda

Programski kvalitetno praćenje procesa proizvodnje zasniva se na dobro pripremljenom normativu (sastavnici)

Program pruža mogućnost jednostavnog i brzog definisanja normativa (sastavnice) za bilo koju vrstu gotovog proizvoda.

Moguće je definisati više normativa za isti proizvod. U normativu se navodi potreban materijal kao i ostale vrste troškova koji učestvuju u izradi gotovog proizvoda ili poluproizvoda (radni sati, energija itd). Na osnovu podataka iz normativa program proračunava cenu koštanja kao i nudi plansku cenu gotovog proizvoda.

Nalog

Radni nalozi

Radni nalozi se mogu izraditi za planiranu serijsku proizvodnju ili za određenog naručioca.

Program će proračunati potreban materijal za svaki radni nalog i po potrebi može generisati trebovanja materijala.

Omogućeno je praćenje statusa svakog radnog naloga sve do konačnog zatvaranja.

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs