PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Pružanje
računovodstvenih usluga

Uloga i organizacija računovodstvene funkcije u savremenim uslovima poslovanja veoma je značajna. Kvalitetno organizovano računovodstvo pravovremeno daje informacije za donošenje ispravnih poslovnih odluka.

PRUS računovodstvene usluge pruža za mala i srednja preduzeća. Naše usluge prilagođavamo specifičnostima svakog korisnika, primereno njegovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.

Pored usluga iz primarne delatnosti, ostvarujemo i edukativnu ulogu u osposobljavanju Vaših kadrova za bolje i efikasnije izvršavanje njihovih radnih zadataka.

Naš cilj je da, stalnim usavršavanjem i pronalaženjem novih rešenja pratimo poslovne trendove, zadovoljimo potrebe naših korisnika i pospešimo njihovo uspešno poslovanje.

Za računovodstvene usluge PRUS je u potpunosti kadrovski, tehnički i programski osposobljen. Naša garancija kvaliteta usluga su 8 stalno zaposlenih visokostručnih izvršioca, koji neprekidno dugi niz godina uspešno prezentuju struku.

Organizaciju računovodstvene funkcije uspostavljamo na savremen i efikasan način.Izradu dokumenata, koji prate poslovne promene, organizujemo kod korisnika, na kvalitetnom poslovno informacionom sistemu „Orion”. Obrađene poslovne promene su odmah na raspolaganju svim ovlašćenim učesnicima. Ažurnost je trenutna, a kontrola ispravnosti fleksibilna i hijerarhijski povezana.

Korišćenjem naših usluga ostvarujte

PRAVILNOST
u praćenju poslovanja, zato što:EFIKASNOST
kroz program Orion, koji razvijamo na osnovu potreba poslovanja i zakonskih propisa, a koji omogućava:

Poslovno računovodstvo organizujemo zastupajući interes uspešnosti.

Realno pristupamo korisniku usluga, primereno njegovim poslovnim potrebama,

Automatsku obradu poslovnih promena organizujemo kod korisnika,

Virtualnu, kontrolu i nadzor nad poslovnim promenama vršimo i elektronskim putem,

Imamo visoko stručne kadrove iz oblasti računovodstva, poreza, projektovanja i programiranja,

Logistički nastupamo prema svim institucijama kao stručno računovodstvo,

Nudimo savete iz svih oblasti poslovanja i informatičke podrške,

Odgovorno upućujemo na pravilnu primenu propisa,

Sveobuhvatno upoznajemo s primenom propisa iz područja poslovanja,

Taktično prezentujemo i zastupamo zakonitost vašeg poslovanja.

Elegantno korišćenje i jednostavnu primenu funkcija programa,

Fleksibilnu logičku kontrolu i upravljanje podacima,

Integrisanu bazu podataka na SQL Serveru u neograničenom nizu poslovnih godina,

Korišćenje i pristup bazi podataka na osnovu utvrđenih prioriteta,

Aktivan razvoj u skladu sa rastom poslovanja i napretkom informacionih tehnologija,

Sveobuhvatne analize i izveštaje o poslovanju preduzeća,

Nadzor obrade i zaštitu podataka od neovlašćenog korišćenja,

Optimalno podešavanje sistema u skladu sa poslovnim pravilima,

Specifično kreiranje različitih izveštaja na bazi željenih kriterijuma,

Tehničku podršku i isporuku novih verzija prilagođenih promenama propisa.

Naše usluge se reflektuju

USPESIMA
koje zajednički postižemo:

Univerzalnim projektovanjem i praćenjem poslovanja,

Specifičnim načinom vođenja poslovnih promena,

Pravilnom obradom i kontrolom poslovnih promena,

Efikasnim praćenjem i primenom zakonskih propisa,

Stručnim savetovanjem u vezi poslovanja,

Izradom i analizom poslovnih izveštaja,

Modelarnim sastavljanjem poreskih prijava i bilansa,

Ažurnim obračunom i isplatom zarada, naknada zarada i drugih primanja.

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs