PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Orion ESIR

Zakon o Elektronskoj fiskalizaciji u Srbiji stupio je na snagu 1.11.2021 sa krajnjim rokom za uvođenje do 30. 4.2022. godine.

Orion ESIR, prema klasifikaciji poreske uprave spada u napredno rešenje jer podržava izavanje svih potrebnih tipova dokumenata (Maloprodajnih računa, Predračuna, Refundacija kao i Avansa) te predstavlja idealno rešenje za sve maloprodaje. Moguće je izdavanje kopija računa, kao i rad u režimu za obuku.

Podržan je unos artikala preko bar kod čitača (GTIN) ili naziva. Popust na ceo račun ili određene stavke.

Podržani su svi vidovi plaćanja (gotovina, platne kartice, čekovi, instant plaćanje, prenos na račun, vačuer, bezgotovinsko plaćanje). Pri tom je moguć izbor više vrsta plaćanja na jednom računu.

Omogućeno je izdavanje računa u elektronskom obliku.

Korisniku je maksimalno olakšano korišćenje povezivanjem svih dokumenata.

Ovim se izbegava nepotrebno prekucavanje stavki i iznosa, već se jednostavno jednim unosom prave i ostali dokumenti vezani za taj.

Mogućnost štampe na različitim štampačima i različitim veličinama papira.

Omogućena je integracija sa ERP-om i jednostavno preuzimanje šifarnika i slanje prodaje.

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs