PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Finansijsko knjigovodstvo

Koristi podatke dobijene obradom dokumenata na mestu nastanka, koje program generiše za:

  • Automatsko kreiranje naloga glavne knjige uz korišćenje dinamičke šeme kontiranja
  • Automatsko generisanje svih pomoćnih knjiga (KPR, KIR, KEPU, DOR)
  • Automatsko generisanje svih analitičkih evidencija (kupaca,dobavljača i dr.)
  • Finansijske izveštaje o obavezama, potraživanjima, zaključni list, bilanse stanja i uspeha, cash flow
  • Automatsku izradu PDV prijave
  • IOS, opomene, obračun zatezne kamate
  • Preuzimanje i automatsko knjiženje izvoda tekućih računa
  • Vođenje više vrsta blagajni i blagajnički izveštaj
  • Evidenciju i obračun osnovnih sredstava (po smeštaju, po kontu, obračun amortizacije i revalorizacije)
  • Preuzimanje i praćenje kursne liste
Grb Narodne banke Srbije

Korišćenje Web servisa NBS

Program Orion može komunicirati sa web servisom Narodne Banke Srbije koristeći podatke o tekućim računima poslovnih subjekata kao i preuzimanje kursne liste. Svi ovi podaci se automatski ažuriraju u bazi podataka programa Orion.

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs