PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

1. 11. 2021.

Elektronske fakture

Primena zakona o elektronskim fakturama će se odvijati u tri faze. Prva faza počinje sa primenom od 01.01.2022. godine i odnosi se na obavezu izdavanja elektronskih faktura prema javnom sektoru. Druga faza počinje sa primenom od 01.07.2022. godine, a odnosi se na obavezu izdavanja elektronskih faktura od strane javnog sektora, a treća faza počinje sa primenom 01.01.2023. godine i podrazumeva obavezu slanja i primanja elektronskih faktura i privatnom i javnom sektoru.

Elektronska faktura predstavlja XML dokument koji u sebi sadrži PDF dokument u binarnom obliku i sve pojedinačne elemente koji su vidljivi na fizičkom dokumentu. U ovom formatu moraju se slati fakture, knjižna odobrenja, knjižna zaduženja i avansni računi.

U knjigovodstvenom programu “Orion” u verziji 5.3.657 napravljene su dve mogućnosti slanja i prijema elektronskih dokumenata. Direktno preko servisa Ministarstva finansija eFaktura https://www.efaktura.gov.rs/ ili preko informacionog posrednika Moj eRačun https://www.moj-eracun.rs/cms/. U ovom momentu servis eFaktura postoji samo u demo režimu i nema punu funkcionalnost zbog grešaka koje nisu otklonjene od strane programera Ministarstva finansija.

Na osnovu iskustva u testiranju oba servisa glavne razlike su sledeće:

eFaktura: Biće moguće razmenjivanje faktura, knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja i avansnih računa. Moguće slanje dokumenata samo preduzećima koji su registrovani na portalu eFaktura. Servis ne omogućava filtriranje i prikazivanje liste primljenih i izdatih računa direktno kroz program pozivanjem API metoda, već samo logovanjem na portal. Servis je besplatan, ali spor odziv tehničke podrške.

Moj eRačun: Pored ova četiri dokumenta biće moguće razmenjivanje i drugih vrsta dokumenata (narudžbenica, otpremnica, IOS-a i dr.). Moguće slanje dokumenata svim preduzećima bez obzira da li su registrovani na portalu. Postoji mogućnost pregleda svih dokumenata na osnovu filtera direktno iz programa. Servis se naplaćuje i potrebno je pojedinačno potpisivanje ugovora sa servisom Moj eRačun.

Prednosti elektronskih faktura

Kako se elektronski dokumenti ne bi koristili samo da bi se zadovoljila zakonska obaveza slanja dokumenata, u knjigovodstvenom programu “Orion” smo omogućili automatsko knjiženje dokumenata (troškovi, kalkulacije, avansi...) na osnovu primljenog elektronskog dokumenta. U ovom momentu servis eFaktura u svom XML dokumentu nema podatak o barkodu pa nije moguće prepoznavanje artikala na kalkulacijama, dok u XML dokumentu Moj eRačun postoje podaci o barkodu pa je moguće prepoznavanje i artikala.


Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs