PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost

Beograd, 20.12.2013.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila је Zakon о izmenama Zakona о porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, broj 108/2013), ei će se primenjivati оd 1. јаnuara 2014. godine.


Najbitnije izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost su:

 • Povećanje posebne stope PDV sa 8% na 10%;
 • Povećanje poreske stope po kojoj se oporezuje promet i uvoz personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari sa 8% на 20%;
 • Obaveza popisa dobara u maloprodajnim objektima
 • Na dan 31.12.2013. godine, posle zatvaranja maloprodajnog objekta, vrši se popis zatečenih zaliha, radi usklađenja ukalkulisanog PDV-a u maloprodajnim cenama sa povećanom stopom.

  Obveznik može odlučiti da poveća cene zbog povećanja poreske stope ili da zadrži postojeće cene. Ako povećanje vrši u visini povećanja poreske stope, na postojeće cene može primeniti koeficijent za preračun 1,0185185. Preračunata stopa za posebnu stopu od 10% iznosi 9,09090909%.

  Popis je obavezan i provodi se prema članu 19. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS, br.46/06 i 111/09) po sistemu godišnjeg popisa.


  Podešavanje memorije fiskalne kase i promena opšte stope u programu „Orion“

  Maloprodajni objekti obavezni su da u memoriji fiskalne kase izvrše odgovarajuća prilagođavanja, odnosno usklađivanje sa povećanom stopom PDV (koju vrši ovlašćeni serviser ili obveznik ako je osposobljen za ove poslove), takođe na dan 31.12.2013, odnosno 01.01.2014. godine, da u fiskalnim računima počev od 01.01.2014. godine iskazuju promet dobara po posebnoj stopi od 10%.

  Korisnici programa „Orion“ moraju da izvrše promenu stope tarifne grupe „T2“ odnosno “E” (Promet dobara po posebnoj stopi) na 10%. Ispravke svih dokumenata koji su urađeni pre 01.01.2014. godine, mogu vršiti samo ovlašćena lica koja znaju postupak, kako ne bi došlo do pogrešnog iskazivanja PDV.


  Napomena:

  Popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12. vršiće se u skladu sa uputstvom objavljenim na sajtu 11. novembra 2011. (pročitati uputstvo)

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs