PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Obaveštenje - uputstvo
Popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12. tekuće poslovne godine

Obaveza usklađivanja poslovnih knjiga, popis imovine i obaveza i usaglašavanje potraživanja i obaveza, propisana je odredbama člana 18. i 20. Zakona o računovodstvu i reviziji.

Predmet popisa, odnosno usklađivanja stanja u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, su:

 • neuplaćeni upisani kapital
 • nematerijalna ulaganja
 • nekretnine, postrojenja i oprema
 • dugoročni krediti
 • zalihe materijala,rezervnih delova, alata i inventara
 • zalihe nedovršene proizvodnje
 • zalihe gotovih proizvoda
 • zalihe robe
 • zalihe investicionih nekretnina i drugih ulaganja namenjenih prodaji
 • kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
 • obaveze po svim osnovama

Za svaku vrstu popisa sastavlja se posebna popisna lista. Za popisivanje se obrazuje potreban broj komisija, određuje dan pod kojim će komisija vršiti popis sa stanjem na dan 31.12. tekuće poslovne godine, vreme trajanja popisa i rokovi dostavljanja izveštaja o usklađenom stanju i predlozima za donošenje odlukao utvrđenim razlikama.

Odluku o imenovanju komisija za popis donosi ovlašćeno lice (direktor – vlasnik), kojem se podnosi izveštaj radi donošenja odluke o izvršenom popisu.

Radi pravilnog rada popisnih komisija i vršenja popisa potrebno je utvrditi “Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa”, prema kojem treba sprovesti popis.

Krajnji rok za predaju usaglašenih popisa, izveštaja i odluka o izvršenom popisu trebao bi da bude 20.01. naredne godine.

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs