PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Obaveza evidentiranja poslovnih
promena u obrazac POPDV.

Od 01.07.2018 godine počinje obaveza evidentiranja poslovnih promena u obrazac POPDV. Kako bismo omogućili evidentiranje poslovnih promena u skladu sa zakonom napravljene su izmene u knjigovodstvenom programu "Orion" koje se primenjuju od verzije 5.3.600

Na svim dokumentima koji se evidentiraju u knjizi PDV-a pojaviće se polje sa nazivom "Šifra POPDV", koje će program zahtevati da je popunjeno ako je datum knjiženja posle 01.07.2018 godine. Izborom šifre PDV-a u polje "Šifra POPDV" će se automatski upisivati primarna šifra POPDV koja je upisana u šifri PDV-a, ali je ostavljena mogućnost da se šifra POPDV promeni ako se radi o nekom nestandardnom prometu. Na ovaj način se knjiženje dokumenata za korisnika koji unosi dokument u najvećem broju slučajeva neće promeniti u odnosu na dosadašnji rad, a za eventualne izuzetke potrebno je da se obrati za upustvo licu zaduženom za praćenje knjigovodstvenih promena.

Ažuriranjem verzije 5.3.600 program je na osnovu parametara na šifri PDV-a koje su otvorene u vašem sistemu dodelio svakoj šifri PDV-a odgovarajuće šifre POPDV i odredio primarnu šifru POPDV koja će se automatski nuditi na dokumentima kada se izabere šifra PDV-a.

Zbog mogućnosti da šifre PDV-a nisu identične kod svih korisnika, u slučaju da ste menjali parametre na šiframa PDV-a, pre početka rada i knjiženja dokumenata posle 01.07.2018 godine potrebno je proveriti šife PDV-a koje se nalaze na meniju "Šifarnici->Poreske/Carinske tarife->PDV tabela". U gornjoj listi se nalaze šifre PDV-a sa njihovim parametrima, a u donjoj listi su šifre POPDV koje su dodeljene toj šifri PDV-a.

U ovom dokumentu na kartici "Sifre PDV-a" date su sistemske šifre PDV-a sa njihovim parametrima kako bi ste proverili da li su u vašem sistemu šifre PDV-a pravilno otvorene. Na kartici "Veze PDV-a i POPDV" data je tabela sa pravilno rasporedjenim šiframa POPDV.

Ako nakon ažuriranja verzije 5.3.600 u vašem sistemu šifre POPDV nisu isto raspoređene kao u sistemskoj tabeli ili neka šifra PDV-a nema upisanu primarnu šifru POPDV znači da parametri na vašim šiframa PDV-a nisu isti kao parametri u sistemskoj tabeli za šifre PDV-a. Ovo usklađivanje i dodeljivanje šifri POPDV onako kako vi želite možete odraditi ručno na svakoj šifri PDV-a pritiskom na dugme "Izmena". Napominjemo da menjanjem parametara na šifri PDV-a menjate način popunjavanja knjige PDV-a i prijave PPPDV.

Postoji mogućnost automatskog uskladjivanja šifri PDV-a sa sistemskom tabelom, a to možete uraditi pozivanjem korisničke procedure "Postavi veze između šifri PDV-a i POPDV" na meniju "Servis->Korisnicke procedure". U polje "Povezi_Sifre_PDV_Sa_POPDV" potrebno je upisati 1, a ako zelite da vaše šifre PDV-a uskladite sa sistemskim šiframa PDV-a u polje "Azuriraj_Sifre_PDV_Sa_Sistemskim_Siframa" upisite 1.

U verziji 5.3.600 eksport XML datoteke i predaja PDV prijave nije promenjena pošto čekamo da Poreska uprava objavi primer XML datoteke. Ovu opciju ćemo ažurirati do 15.08.2018 godine kada se predaje prva PDV prijava, bez obzira da li Poreska uprava objavi XML primer ili ne.

PRUS d.o.o.
Beograd, 20.06.2018 godine

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs