PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Otvaranje nove poslovne godine i prenos početnog stanja

Otvaranje nove poslovne godine

Otvaranje nove poslovne godine u knjigovodstvenom programu „Orion“ je jednostavna operacija koja se može uraditi prvog dana poslovne godine bez obzira da li su završena sva knjiženja u prethodnoj godini ili nisu.

Prvi korak je da svi korisnici napuste program, a zatim da korisnik koji ima pravo pristupa opciji „Parametri->Parametri firme“ na kartici „Parametri“ promeni poslovnu godinu na željenu godinu. Nakon ove promene potrebno je izvršiti ponovno prijavljivanje u program i rad u programu se može nastaviti.

Ukoliko nisu završena sva knjiženja u prethodnoj godini, korisnik koji želi da radi u staroj godini potrebno je da kroz opciju “Servis->Korisnici->Parametri korisnika” promeni sebi godinu na godinu u kojoj želi da radi. Ova promena će se odnostiti samo na tog korisnika dok će svi ostali raditi u godini koja je upisana u “Parametrima firme”. Promena će trajati sve dok korisnik ne uradi ponovno prijavljivanje u program, nakon čega će mu godina rada biti promenjena na onu godinu koja je upisana u “Parametrima firme”.

Prenos robnog početnog stanja

Kada se završi sa svim knjiženjima robnih dokumenata u prethodnoj godini potrebno je uraditi prenos robnog početnog stanja kroz opciju “Servis->Servis podataka->Prenos početnog stanja”. Na formi “Prenos početnog stanja” potrebno je označiti opciju “Prenos robnog”, upisati poslovnu godinu koju zatvaramo, označiti jedan ili više magacina koje prenosimo u novu godinu i kliknuti na dugme “Prenos stanja”. Nakon ove operacije program će za svaki od izabranih magacina kreirati popis koji zatvara staru godinu na zadnji dan stare godine i popis početnog stanja na prvi dan nove poslovne godine.

Od tog trenutka program će datum sa popisa početnog stanja uzeti kao početni za sve obrade robnih dokumenata.

Prenos finansijskog početnog stanja

Kada se završi sa svim knjiženjima u finansijskom knjigovodstvu potrebno je uraditi prenos finansijskog početnog stanja kroz opciju “Servis->Servis podataka->Prenos početnog stanja”. Na formi “Prenos početnog stanja” potrebno je označiti opciju

“Prenos finansijskog”, upisati poslovnu godinu koju zatvaramo i kliknuti na dugme “Prenos stanja”. Nakon ove operacije program će kreirati finansijski nalog koji zatvara staru godinu na zadnji dan stare godine i finansijski nalog početnog stanja na prvi dan nove poslovne godine. Od tog trenutka program će datum sa naloga početnog stanja uzeti kao početni za sve obrade u finansijskom knjigovodstvu.

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs