PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Promena kontnog plana

Beograd, 25.12.2014.

U knjigovodstvenom programu „Orion“ od verzije 5.3.554 omogućeno je automatsko preknjižavanje sa jednog konta na drugi. Ažuriranjem verzije otvoren je zakonski kontni plan koji se primenjuje od 01.01.2014 godine, a u zavisnosti od poslovne godine u kojoj je korisnik prijavljen program će nuditi odgovarajući kontni plan.

Operativni kontni plan koji se koristio do 31.12.2013 godine je prekopiran u novi kontni plan koji se primenjuje od 01.01.2014 godine, tako da je u njemu potrebno dodati nova konta koja će se koristiti.

Koraci koje je potrebno ispoštovati kako bi preknjižavanje bilo uspešno su sledeći:

  1. Pre preknjižavanja konta potrebno je uraditi rezervnu kopiju baze podataka za slučaj da želite vratiti podatke na stanje pre preknjižavanja. Backup za jednu bazu se može odraditi kroz opciju “Servis -> Korisnicke procedure -> Kreiranje rezervne kopije podataka” ili za sve baze kroz opciju “Servis -> Korisnicke procedure -> Kreiranje rezervnih kopija svih baza podataka”.

  2. U operativnom kontnom planu u 2014 godini je potrebno otvoriti nova konta na koja korisnik želi da izvrši preknjižavanja.

  3. Preknjižavanje se radi kroz opciju “Servis –> Servis podataka –> Preknjižavanje konta“. Potrebno je upisati početni datum, krajnji datum, stari konto i novi konto na koji se radi preknjižavanje. Polja “Registrator”, “Partner”, “Mesto troška”, “Osnovno sredstvo”, “Subanalitika” i “Zaposleni” nisu obavezna. Ona određuju da li će se preknjižavanje raditi na svim promenama konta ili samo na upisanim analitikama. Uključivanjem opcije “Promeniti šeme kontiranja dokumenata” uz preknjižavanje program će promeniti šeme kontiranja kao i sve ostale sistemske tabele koje se koriste za rad.

* Konto koji je otvoren po partneru i ima oznaku potraživanja ili obaveza

Preknjižavanje ovih konta se razlikuje od ostalih ako korisnik želi da početno stanje koje je preneto u zbirnom iznosu razbije na otvorene račune koji čine to početno stanje. Ovo je bitno za izveštaj “Dugovanja/Potraživanja” koji Vam daje informacije o otvorenim i zatvorenim računima. Ako se ne bi uradilo ovakvo preknjižavanje program bi dugovanja i potraživanja iz početnog stanja gledao zbirno sa datumom prispeća na 01.01.

Ukoliko se opredelite za preknjižavanje otvorenih stavki potrebno je da uključite opciju “Prenos otvorenih računa partnera”. Aktiviranjem ove opcije program će ponuditi stari i novi nalog početnog stanja ako već postoji, a ako novi nalog do sad nije kreiran program će automatski kreirati novi nalog početnog stanja čiji datum će se koristiti kao početni za sve IOS. Da bi ste bili sigurni da su svi računi i uplate pravilno povezani uključite opciju “Ponoviti automatsko zatvaranje računa”.

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs